SETKÁNÍ MINISTRANTŮ NAŠÍ FARNOSTI

Schůzka ministrantů naší farnosti začala v sobotu 5. 5. 2018 odpoledne na faře v Odoleně Vodě. Bylo nás deset + pan farář P. Kamil. Společný čas jsme využili k tomu, abychom si řekli o struktuře mše svaté a o liturgických postojích. Ve farním kostele sv. Klimenta jsme si ukázali a pojmenovali liturgické náčiní a liturgická roucha. Po teoretické přípravě následovala praktická část, kdy jsme připravili nácvik na mši svatou v 18 h, do které nám ještě vyzbyl čas si zahrát fotbálek na farním dvoře, v kterém jsem po mši pokračovali. Pak už nastal čas zapálit oheň, opéci buřty a příjemně posedět až do samé noci.

Přespali jsme na faře, ráno společně posnídali a na závěr setkání ministrantů naší farnosti slavili ranní nedělní mši v kostele sv. Klimenta.


vložil 6. května 2018, 0:04
v kategorii FotogalerieJiž proběhlo
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář