VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI

Vážení farníci,

stojíme před volbami do Pastorační rady farnosti Odolena Voda.

Základní charakteristiky fungování pastorační rady dle stanov Arcidiecéze pražské jsou: pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk. 4,32). Jejím úkolem je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace se podílet na vytváření pastoračního programu. Volební právo má každý katolík starší 15 let příslušející do farnosti a právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady. Funkční období je 5 let.

Na jednání stávající pastorační rady 2. října 2018 byla jmenována volební komise ve složení: Karel Běhan (Odolena Voda), Zdena Lomová (Klecany), Barbora Konopásková (Líbeznice), Václav Lukavský (Hovorčovice) a Josef Kubera (Řež). Komise navrhla v podmínkách naší farnosti zvolit následující postup: za každý kostel naší farnosti bude volen jeden zástupce. Statutární zástupce jmenuje k sedmičlenné radě dalšího člena. Do 25. listopadu 2018 bude probíhat navrhování kandidátů volební komisi. Volby proběhnou v neděli 13. ledna 2019 při bohoslužbách. V Hovorčovicích a ve Zdibech o týden dřív (6. ledna 2019). Rozpečetění volebních schránek však proběhne společně v neděli 13. ledna 2019 v určenou hodinu. Volební komise nejpozději 14 dnů od data konání voleb oznámí farnímu společenství výsledky.

Rád bych vyzval vás všechny, kdo patříte do našeho společenství, abyste se zapojili do dění ve farnosti. Prosím, nebojte se sami kandidovat anebo vyzvat ke kandidatuře ty, kteří mají vaši důvěru a podporu. Jsem přesvědčen, že činnost pastorační rady vede k duchovnímu oživení a tím k povznesení naší farnosti ve společnosti, do které patříme a kde jako křesťané máme důležitý úkol. 

P. Kamil Vrzal

 


vložil 10. listopadu 2018, 7:49
v kategorii Zveme Vás
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář