VÝSLEDEK VOLEB DO PASTORAČNÍ RADY

Vážení farníci,

ve dnech 12. a 13. 1. 2019 proběhly volby do Pastorační rady farnosti Odolena Voda. Za kostel sv. Klimenta v Odoleně Vodě byla zvolena Petra Oulíková a za kostel sv. Martina v Líbeznicích Barbora Konopásková. Další kostely měly po jednom kandidátovi, který byl potvrzen.

Klecany: Zdena Lomová, Veliká Ves: Eva Frӧhlichová, Řež: Josef Kubera, Hovorčovice: Václav Lukavský.

Do pastorační rady jsem jmenoval člena ekonomické rady pana Karla Běhana. Ze svého ustanovení jsou dále členy pastorační rady kněží P. Pavel Kuneš a P. Vladimír Málek.

První setkání nově zvolené pastorační rady se uskuteční v úterý 19. února 2019 v 18:00 na faře v Odoleně Vodě. Tématem bude Noc kostelů 2019, pořízení dvou nových zvonů pro zdibský kostel a vyjádření ke vzájemnému „spolunažívání“ s komunitou sester karmelitek, které v Drastech budují svůj nový klášter.

P. Kamil Vrzal, farář


vložil 17. ledna 2019, 14:16
v kategorii Již proběhlo
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář