TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Tříkrálové koledování v naší farnosti organizuje Farní charita Neratovice. V Odoleně Vodě a okolních obcích se Tříkrálová sbírka konala v pátek 4. a v sobotu 5. ledna 2019. Do pokladniček bylo také možné přispět při nedělních bohoslužbách 6. ledna.    

Farní charita získané prostředky použije na pořízení kompenzačních pomůcek pro své klienty, např. pro Denní stacionář v Odoleně Vodě. Výtěžek sbírky činí:

místní charita – 5 606 Kč (jedna skupinka)

farnost – 16 463 Kč (tři skupinky)

celkem – 22 069 Kč

Krom Tříkrálové sbírky, v které pamatujeme na potřebné, Tři králové požehnali a označili domy a byty známým K+M+B+2019 (Christus mansionem benedicat, Bůh, ať požehná váš dům v letošním roce 2019).

Dovolte mi jménem svatých Tří králů poděkovat všem dárcům, ale i koledníkům za dobrý a milý průběh.

S přáním požehnaného roku 2019.

P. Kamil Vrzal


vložil 2. února 2019, 14:19
v kategorii FotogalerieJiž proběhlo
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář