OPATŘENÍ K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících. (1 Tim 4,10)

Opatření s účinností do dne 3. listopadu 2020 včetně.

Vzhledem k aktuálnímu Usnesení vlády v reakci na epidemiologickou situaci se bohoslužby nekonají. Ty jsou námi kněžími slouženy neveřejně.

Svatby nebo pohřbu se nemůže účastnit více než 10 osob.

Zvláště v čase pravidelných bohoslužeb jsou všechny naše kostely zpřístupněny k osobní modlitbě a udílení svátostí, zejména Eucharistie. To platí i u přidaných bohoslužeb: neděle, Veliká Ves (7:15), Hovorčovice (10:00); čtvrtek, Odolena Voda v 8:00.

Výzva biskupů Čech a Moravy: „Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné, a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.“

Společná modlitba růžence za ukončení pandemie každý den ve 20 hodin.

V případě nemohoucích, osamělostí trpících je možné se ozvat a dohodnout návštěvu kněze. Využijte této možnosti!

 

Vyprošuji sílu a světlo Ducha Svatého

P. Kamil Vrzal, farář


vložil 2. října 2020, 16:46
v kategorii Zveme Vás
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář