REKONSTRUKCE FARY V ODOLENĚ VODĚ

Zpráva k ukončení rekonstrukce fary

Počátek rekonstrukce farní budovy v Odoleně Vodě spadá do roku 2017, kdy se začala připravovat projektová dokumentace. Na doporučení stavebního technika pražského arcibiskupství byl osloven projektant Ing. Jan Panoch. Záměr rekonstrukce fary byl v červnu 2018 představen Pastorační radě farnosti a následně konzultován s Arcibiskupstvím pražským. Veškeré věcné připomínky byly do připravovaného projektu zapracovány. Zejména požadavek umístit farní kancelář do přízemí fary. Došlo proto k dispoziční úpravě, při které byl zrušen hlavní vstup na faru a z poloviny chodby vznikl prostor pro příruční kuchyňku k sálu. Větší místnost (archiv), která k tomuto účelu byla původně plánovaná, se změnila na požadovanou kancelář a přijímací místnost. Touto výraznou změnou byl přesunut vstup na druhou (severní) stranu fary a bylo navíc dosaženo bezbariérového přístupu. Po zajištění potřebných finančních prostředků z prodeje pozemku bylo na podzim 2020 zažádáno
o vydání stavebního povolení.

Připomeňme si, v jakém stavu byla budova před opravami. Celé přízemí fary bylo stavebně nezpůsobilé. Nebyla tu zavedena voda ani topení. K dispozici byla pouze jediná toaleta, navíc hygienicky nevyhovující. Zadní dvě místnosti byly rozkopány, zdi vlhké, okna zchátralá.

 Rozsah prací

Nejdříve se ohlédněme za pracemi, které bylo nutné na záchranu fary vynaložit, aby bylo možné přízemí farní budovy znovu využívat.
Od ledna do konce března se na konaly svépomocné brigády, jejichž cílem byly přípravné práce – otloukání omítek, škrabání kleneb, vybourávání podlah a hloubení terénu pod nimi. Celkem se odpracovalo 276 hodin. Velké poděkování patří vám, farníkům, ať už chlapům, kteří pracovali se sbíječkou, lopatou a krumpáčem, ale i ženám, které po brigádě přišly uklízet, aby fara mohla přes týden důstojně fungovat. Co mě těší, zapojila se i mládež.

V dubnu faru převzala stavební firma FF – Projekty a stavby s. r. o., která vzešla z výběrového řízení. Nejprve byly ve vnitřní části budovy vybudovány větrací kanály, byly položeny betonové podlahy, rozvod elektroinstalace, vody, podlažního topení. Následovala výměna oken, vybudování sociálního zařízení, vzduchotechniky, položeny dlažby a obklady. Zvenku kolem celé fary vznikl odvodňovací systém s vyústěním do zadržovací dešťové nádrže. Rozvod vody byl napojen na historickou studnu. Došlo k částečné opravě fasády, vybudování nového vstupu a k terénním úpravám. V bytu kněze v patře fary vznikla koupelna se sociálním zařízením, aby se oddělily společné prostory od prostoru privátního.

Práce budou trvat do konce listopadu a vyžádají si celkový náklad 5,5 milionu korun. Arcibiskupství pražské vyhovělo žádosti farnosti
a přispělo částkou 200 tisíc Kč. Nyní zbývá interiér fary dovybavit židlemi, stoly, svítidly, kuchyňskou linkou, spotřebiči a vším potřebným pro její vhodné a příjemné užívání. Na tento účel budou určeny kostelní sbírky z posledních dvou listopadových nedělí (21. a 28. 11.).

Poděkování

Na závěr se sluší poděkovat. Každý z vás farníků přispěl podle svých možností. Jsem vděčný, že když bylo potřeba, mohl jsem se na vás s důvěrou obrátit. Poděkování patří i stavební firmě pod vedením pánů Ondřeje Fanty a Jiřího Marka, za dobře a v termínu provedené práce, slušnost a profesionální přístup. Poděkování náleží stavebnímu technikovi panu Davidovi Dlabalovi, projektantovi panu Janu Panochovi
a v neposlední řadě architektovi Antonínu Hůlovi, s kterým jsem mohl mnohé věci konzultovat.

Rekonstrukce přízemí fary bude, věřím, úspěšně dokončena a celá budova fary tak bude moci brzy sloužit na odpovídající úrovni dle moderních požadavků.


předchozí příspěvek z prosince 2020

Milí farníci,

rád bych vás informoval o dění na faře. Krom toho, že zde jako farář bydlím, nabízí objekt mnoho dalších možností. Jakých? Tu otázku jsem položil těm, kteří na faru přišli nebo za kterými jsem zavítal. Dětem na náboženství, mládeži, rodině, spolubratřím kněžím, nevidomé kamarádce a také členům pastorační rady. Z jejich odpovědí vzniklo video, které ukazuje, k čemu a komu fara slouží. Ke shlédnutí je na tomto odkazu: https://youtu.be/_n-gECl8KfI

Věřím, že odpovědi dotázaných vám pomohou nejen přiblížit faru, ale především na ní zavítat, vždyť fara je naše místo.

Celý článek najdete ve farním Věstníku, který vyjde 19. 12. 2020.

P. Kamil Vrzal

Od konce listopadu 2020 do konce března 2021 se na faře v Odoleně Vodě konaly brigády, jejímž cílem byly přípravné práce – otloukání omítek, škrabání kleneb, vybourávání a hloubení podlah. Celkem se odpracovalo 276 brigádnických hodin.

 

 

 


vložil 15. ledna 2021, 13:31
v kategorii FotogalerieZveme Vás
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář