SOBOTNÍ BRIGÁDY NA FAŘE V ODOLENĚ VODĚ

Od poloviny ledna započaly sobotní brigády na faře v Odoleně Vodě a budou trvat až do konce března 2021. Kdo z vás, především mužů, si udělá čas a s chutí přidá ruku ke společnému dílu, bude vítán. Brigáda je tříhodinová – od 9 do 12 hodin. Kdo v danou sobotu bude moci přijít, nahlaste se P. Kamilovi Vrzalovi (728 775 536 nebo na e-mail farnosti).

Nejbližší termín brigády 20. února.

Více informací v článku, který byl otištěn ve farním Věstníku 6/2020.


Milí farníci,

rád bych vás informoval o dění na faře. Krom toho, že zde jako farář bydlím, nabízí objekt mnoho dalších možností. Jakých? Tu otázku jsem položil těm, kteří na faru přišli nebo za kterými jsem zavítal. Dětem na náboženství, mládeži, rodině, spolubratřím kněžím, nevidomé kamarádce a také členům pastorační rady. Z jejich odpovědí vzniklo video, které ukazuje, k čemu a komu fara slouží. Ke shlédnutí je na tomto
odkazu: https://youtu.be/_n-gECl8KfI, odkaz také najdete na webu farnosti.

Věřím, že odpovědi dotázaných vám pomohou nejen přiblížit faru, ale především na ni zavítat.

Současný stav

Fara v Odoleně Vodě je po stavební stránce v dlouhodobě neútěšném stavu. Jde především o přízemí. V jediné větší místnosti, využívané v minulosti jako zimní kaple chybí topení a doposud několikrát posloužila pouze pro konání adventních a postních duchovních obnov. V další, menší místnosti v současné době provizorně sídlí farní archiv. Chybí sociální vybavení, k dispozici je pouze jeden klozet a umyvadlo. Zadní dvě místnosti pro stavební nezpůsobilost nejde využít vůbec.

Po svém nástupu do farnosti, už tomu bude pět let, jsem postupně nechal zpracovat projekt na rekonstrukci přízemí fary. Ten také řeší obydlí faráře v prvním patře tak, aby bylo oddělené od běžného provozu budovy. Pastorační rada o rekonstrukci jednala a realizaci doporučila. Rekonstrukce byla rovněž schválena Arcibiskupstvím pražským.

Jediné zázemí pro návštěvníky doposud skýtá první patro fary, kde je v omezené míře možné konat nějaké akce. Sál patra z jedné poloviny slouží jako kancelář a druhá slouží pro výuku náboženství, přijímání návštěv, příprav ke svátostem a podobně.

 Rekonstrukce

Cílem rekonstrukce je vybudování sálu, kuchyňky, kanceláře a navazujícího sociálního příslušenství v přízemí fary. Přístup bude bezbariérový.

Rekonstrukce se nachází v přípravné fázi. V současné době probíhá výběrové řízení na stavební firmu, které zajišťuje stavební odbor Arcibiskupství pražského. Započaly však práce s osekáváním a škrábáním omítek a vyvážením stavební suti – doposud bylo odpracováno
55 hodin. Svépomoc nám pomůže snížit celkové náklady, které jsou odhadovány v částce cca 4 mil. Kč (z nichž 75 % je pokryto z prodeje pozemku).

Rád bych v konání brigád pokračoval od poloviny ledna až do konce března. Kdo z vás, především mužů, si udělá čas a s chutí přidá ruku
ke společnému dílu, bude vítán každou sobotu od 9 do 12 hodin. Do čtvrtka daného týdne mi jen dejte vědět, abych s vámi počítal a nachystal vše potřebné.

Pokud vše půjde podle plánu, po Velikonocích faru převezme stavební firma. Během rekonstrukce bude vítána jakákoliv pomoc, finanční, materiální (zapůjčení sbíječky s kompresorem, zajištění naložení a odvoz stavební suti), stejně jako již zmíněné brigády.

Věřím, že fara je a zůstane místem, kam rádi budete přicházet a společně se setkávat, vždyť fara je naše místo.

 

 


vložil 15. ledna 2021, 13:31
v kategorii Zveme Vás
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář