KONCERT ČESKÉ VELIKONOČNÍ HUDBY 15. STOLETÍ

  1. dubna v 16:00 – kaple sv. Václava v Řeži

Vokální soubor Gontrassek byl založen studenty a přáteli hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze roku 2000, kdy se z původně příležitostného účinkování při vědecké konferenci Bohemian Reformation and Religious Practice vyvinula stálá aktivita. Název souboru je vzat z písařské hříčky, již donedávna čeští muzikologové považovali za jméno českého skladatele přelomu 15. a 16. století. Cílem tohoto komorního vokálního sdružení, vedeného Janem Baťou, je provozovat duchovní hudbu, jež zněla v českých zemích v 15. a 16. století. Na svém kontě má kromě účinkování při liturgii a koncertní činnosti také dvě CD nahrávky pro Husitské muzeum v Táboře (Abychme hodně pamatovali. Zpěvy husitských Čech, 2013; Vstalť jest Kristus z mrtvých král. Velikonoční hudba českých utrakvistů 15. století, 2022).

Jste srdečně zváni.

 


vložil 20. března 2024, 5:32
v kategorii Zveme Vás
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář