NOC KOSTELŮ VE ZNAMENÍ SRDCE

Ve Zdibech

Letos ve zdibském kostele Povýšení sv. Kříže proběhl druhý ročník Noci kostelů. Snad se tedy dá již hovořit o tradici. Návštěvnost byla velmi pěkná. Jako největší překvapení se ukázal 12tiletý Adam Houba, který bravurně hrál na saxofon. Zaslouží si pochvalu za kvalitní výkon, ale také za odvahu, protože vystupoval sólově. Zaujalo rovněž varhanní vystoupení manželů Jana a Veroniky Hajičových. Jejich povídání o varhanách se nakonec protáhlo téměř o hodinu. Novinkou oproti loňskému ročníku byla ochutnávka mešních vín dovezených z kroměřížských sklepů. Děkuji všem účinkujícím a obci Zdiby za spolupráci.

Kateřina Soukupová, koordinátorka

V Klecanech

Sedmého června se na klecanské Noci kostelů sešlo 140 návštěvníků. Někteří netrpělivě dorazili již před pátou hodinou. To se otevřely dveře do věže, kde klecanští skauti jako vždy hezky prováděli po věži, po půdě kostela, okolo zvonu a hodin. V pět hodin také začaly prohlídky varhan, kde manželé Reiserovi zajímavě popisovali, ukazovali a hráli. Vedle kostela se od začátku programu věnovala Pavla Bláhová dětem, program byl inspirovaný symbolem srdce a děti si při něm také od srdce zazpívaly s harmonikou Anny Červenkové. Symbol srdce byl totiž letošním tématem Noci kostelů. Každého příchozího vítaly dobrovolnice z kostela a farář Pavel Kuneš si osobně s návštěvníky povídal nejen o svých obrazech Vzpomínky na evangelium. V šest hodin, po doznění zvonu, který hosté poslouchali i z bezprostřední blízkosti, začala přednáška heraldika Jana Oulíka o detailech v kostele a jeho okolí. Velmi podrobné a zajímavé vyprávění překvapilo náhodné příchozí. Lidé, kteří původně přišli „se jen podívat“, strávili díky zajímavému programu v kostele třeba tři hodiny. Přesně v sedm hodin jsme se připojili k ostatním kostelům a zaznělo Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie. Na anglický roh hrála Anna Červenková, na varhany její tatínek Jiří Holeňa. Na tento telemost Nocí kostelů „Dvořák 120“ přímo navázal malý výchovný koncert na kůru, kde posluchači poznali rozdíl mezi hobojem a anglickým rohem. Ti, kdo to nestihli dříve, si na poslední chvíli ještě mohli prohlédnout varhany a věž, aby o půl osmé Pavel Kuneš taktéž ten den naposledy promluvil o svých obrazech. Před plným kostelem začal před osmou hodinou koncert pěveckého sboru Klenota, který je každým rokem prostě lepší a lepší. Mají také své oddané publikum, atmosféra je proto krásná, obdivující jejich výkony a přátelská. Všichni účinkující a mnozí návštěvníci si odnesli malované perníkové kostelíčky od paní Petřinové. A jako vždy, po koncertě se všechny dojmy z Noci kostelů beze spěchu probraly u obrovského koláče, letos byly od Píchů dva se symbolem srdce, jeden pro děti a druhý k vínu po koncertě. Nikdo nepospíchá s odchodem, lidé se usmívají, povídají a zdrží dlouho v milém, širokém a rozmanitém společenství.

Anna Červenková, koordinátorka

V Odoleně Vodě

Kostel je, podle slov starosty Ondřeje Prášila, srdcem našeho města. Nejen v duchovním slova smyslu, ale také doslova – původně čněl nad vesnicí, ale vlivem pozdější mohutné zástavby se ocitl uprostřed naší obce.

A srdcem kostela je oltář, kde se při mši zpřítomňuje Ježíšova oběť, navázal na starostovu řeč farář P. Kamil Vrzal.
Poté se tématu letošní celostátní Noci kostelů, která se konala v pátek 7. června, chopil Václav Mašek, iniciátor akce Zvony pro Vodolku. Každý zvon má totiž srdce, jehož tlukot zvon rozeznívá. A nové zvony by měly být podle Maškem předestřeného plánu hned dva, jmény Kliment a Marie, aby s tím stávajícím, zavěšeným na věži, tvořili souzvuk.
Pěvecký sbor Valeriana věnoval své vystoupení památce Marie Šišákové, kamarádky a kuchařky ze školní jídelny, která nás předchozího dne náhle opustila.

Závěr večera patřil triu Františka Hejduka, které letos koncertovalo z  presbytáře, protože kostelní kůr je kvůli opravě varhan letos nepřístupný.

To není všechno. Skauti z oddílu Ibis připravili program pro děti na prostranství u kostela a  výtvarnice Zuzana Mašková přivítala návštěvníky v nedaleké grafické dílně. Na úplném začátku programu v kostele zaznělo bohaté hudební pásmo žáků Základní umělecké školy Klecany (pobočka Odolena Voda) pod vedením jejich pedagogů.

Program v našem kostele letos přilákal nejméně 240 návštěvníků. Účinkujících bylo přes 40. Užší organizační tým tvořilo 7 osob a hrstka obětavých skautek a skautů. Večerem provázel Roman Straka.

Děkuji všem, kdo do svých vystoupení vložili svá srdce. A také těm, kdo si v těch svých odnesli příjemný zážitek.   
Jan Oulík, koordinátor

V Hovorčovicích

Letošní Noc kostelů byla plná krásných zážitků, završená koncertem našich malých i velkých muzikantů. Děkuji všem, kteří se na akci podíleli, zejména Aleně Vízkové, která děti ze školní družiny provázela komentovanou prohlídkou kostela a Martině Juřenové, která asistovala u výtvarné dílničky.

Výstavu dětských výtvarných prací zabezpečili Veronika Poloučková, Lenka DiPucciová a Jana Šťastná.

Autorem většiny foto z akce je O.Lopata, ke stažení: Noc kostelů_2024_foto_Oldřich_Lopata – spolekmros – album na Rajčeti (idnes.cz)

Jana Šťastná, koordinátorka

V Líbeznicích

 


vložil 16. června 2024, 7:39
v kategorii Již proběhlo
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář