Již proběhlo ...

PUTOVÁNÍ DO DRAST

Poslední srpnovou sobotu 26. 9. 2023 jsme zamířili k sestrám bosým karmelitkám do Drast. Od kostela sv. Klimenta v Odoleně Vodě se sluncem nad hlavou, kolem oplocené přistávací plochy letiště Aero, poté úvozovou cestou mezi poli. Pak prošli středem vsi Hoštice, opět polní úvozovou cestou a nakonec se spustili strmnou lesní zkratkou. V družném hovoru i potichu, každý s vlastním úmyslem, protože pouť si žádá nějaký úmysl. Po dobré hodině jsme doputovali na staveniště. Uprostřed bývalého dvora velkostatku se tu klube klášter s vysokou betonovou kostelní věží převýšenou kovovým křížem.

Vloženo: 29. srpna 2023, 9:49
Kategorie: Již proběhlo

POUŤ K SV. ANNĚ V PANENSKÝCH BŘEŽANECH

Jediná pravidelná bohoslužba v kapli sv. Anny v Panenských Břežanech se letos konala k poctě této světice poslední červencovou neděli.

Vloženo: 30. července 2023, 19:31
Kategorie: Již proběhlo

VERNISÁŽ VÝSTAVY TVŮRČÍCH DÍLEN – NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ

V sobotu 24. června se na faře v Odoleně Vodě uskutečnila vernisáž výstavy Tvůrčích dílen: NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ. Výstava potrvá do konce srpna 2023.

Tvůrčí dílny je neformální umělecká skupina pedagogů z různých typů škol. V průběhu roku v místě svého působení tvoří na společně zvolené téma. Jejich cílem je přiblížit veřejnosti různost přístupů k autorské tvorbě vycházející ze zadaných témat, na kterých pracují děti, žáci a studenti z různých typů škol.

Vloženo: 9. července 2023, 23:29
Kategorie: Již proběhlo