Již proběhlo ...

SBÍRKA NA ČINNOST CHARITY

Vážení farníci, drazí spoluobčané, obracíme se na vás ohledně podpory Arcidiecézní charity Praha.

Vloženo: 27. března 2020, 11:01
Kategorie: Zveme Vás

INFORMACE K VYHLÁŠENÝM OPATŘENÍM

Drazí farníci, vážení spoluobčané, vzhledem k vyhlášeným opatřením vlády a na základě prohlášení českých a moravských biskupů se až do odvolání nekonají žádné veřejné bohoslužby. Zrušeny jsou i všechny plánované programy na faře včetně výuky náboženství. Níže přikládám prohlášení českých a moravských biskupů. Ve společné modlitbě P. Kamil Vrzal, farář Drazí bratři a sestry, situace […]

Vloženo: 12. března 2020, 19:07
Kategorie: Již proběhlo

VĚSTNÍK 1/2020

Nové číslo farního Věstníku.  

Vloženo: 23. února 2020, 6:47
Kategorie: Již proběhlo