Již proběhlo ...

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka u nás spadá pod Farní charitu Neratovice. Farnost se ke sbírce připojila především v Měšicích, Odoleně Vodě a v Řeži.
Děkujeme všem dárcům, ale i všem kolednickým skupinkám, které chodily dům od domu a žehnaly známým K+M+B+2020 (Christus mansionem benedicat, Bůh, ať požehná váš dům v letošním roce 2020). Tříkrálové koledování přineslo mnoho osobních setkání.

Vloženo: 13. ledna 2020, 7:36
Kategorie: Již proběhlo

STĚHOVÁNÍ

Sestry bosé karmelitky zvou před svým přestěhováním do Drast na mši sv. v neděli 16. 2. v 8.00 do kostela sv. Benedikta na Hradčanském náměstí a dále na prohlídku kláštera v pátek 28.2. ve 14.30.

Vloženo: 12. ledna 2020, 5:50
Kategorie: Zveme Vás

VÁNOCE VE FARNOSTI

Slavnost z vigilie z Narození Páně v kostele sv. Klimenta v Odoleně Vodě.

Vloženo: 26. prosince 2019, 15:42
Kategorie: FotogalerieJiž proběhlo