Fotogalerie

Máte fotografie z akcí naši farnosti a rádi byste je zveřejnili? Pošlete nám je, nejlépe zabalené v archivu, na e-mail FarnostOdolenaVoda@gmail.com nebo přineste na CD/DVD nebo USB flash disku do kostela a předejte otci Kamilovi. Za vaši pomoc při rozvíjení naší fotogalerie velké Pánbůh zaplať!

BRIGÁDNICKÉ REPETE V DRASTECH

O pracovní brigádě naší farnosti na stavbě kláštera karmelitek v Drastech u Klecen koncem října už jsme psali. Pro velký úspěch jsme výpravu hned po čtrnácti dnech – v sobotu 10. listopadu zopakovali.

Vloženo: 11. listopadu 2018, 10:44
Kategorie: FotogalerieJiž proběhlo
Bez komentáře

LISTOPADOVÁ BOHOSLUŽBA PRO DĚTI

S tématem sv. Anežky České proběhla ve středu 7. litopadu 2018 v kostele sv. Klimenta v Odoleně Vodě bohoslužba zaměřená k dětem a rodičům.

Vloženo: 10. listopadu 2018, 8:13
Kategorie: FotogalerieJiž proběhlo
Bez komentáře

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ

Za duše v očistci a za ty, které se nejspíš již radují v Boží blízkosti, jsme prosili 2. listopadu ve Vodolském kostele. A po mši svaté se vydali zemřelým naproti – u paty kříže na nedalekém hřbitově orodovat s rozžatými svíčkami za ty, kteří tu kolem odpočívají v pokoji: předešlí duchovní pastýři, bývalí sousedé, naši předchůdci. V temné večerní hodině se ještě na hrobech mihotaly plamínky mnoha desítek svíček, symbolizujících naději a věčné Světlo.

Vloženo: 6. listopadu 2018, 20:52
Kategorie: FotogalerieJiž proběhlo
Bez komentáře