Již proběhlo ...

VĚSTNÍK 1/2024

K době postní vám přinášíme nové číslo farního Věstníku.

Vloženo: 13. února 2024, 9:29
Kategorie: Farní věstníkJiž proběhlo

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA V NAŠÍ FARNOSTI

Děti, které chodí na výuku náboženství, a jejich kamarádi a rodiče vytvořili sedm kolednických skupinek, které se v sobotu 6. ledna vydaly do ulic, aby rozdávali požehnání a drobné dárky svým sousedům. Děti, převlečené za biblické tři krále, a dospělí v roli vedoucích, koledovali v mnoha obcích celé farnosti, aby v rámci Tříkrálové sbírky získali peníze na podporu Charity Neratovice, které provozuje stacionář pro seniory a terénní sociální služby v našem regionu. Při koledování se událo mnoho milých setkání, protože základním biblickým poselstvím (tří) mudrců či králů je zpráva, kterou dětští i dospělí koledníci lidem tlumočili – v městě Betléme se nám narodil Spasitel.

Vloženo: 9. ledna 2024, 9:34
Kategorie: Již proběhlo

TŘI BETLÉMY NA VODOLCE: ZIKKURAT, TRADIČNÍ A OBLÁZKOVÝ

Kostel sv. Klimemta v Odoleně Vodě letos zdobí tři betlémy. Ústřední prostor zaujal proslulý Vodolský betlém v podobě zikkuratu od pana Václava Sokola. Unikátní dílo vzniklo v 80. letech minulého století na žádost tehdejšího faráře P. Pavla Kuneše. Loni byl betlém pana Sokola po uplynutí vánočního času vystaven v Muzeu umění Olomouc mezi uměleckými díly vzniklými v časech nesvobody.

Druhý betlém je „tradiční“ dřevěný model chléva s postavami Svaté rodiny, zvířat a pastýři, který je tradičně vystaven v jižním výklenku kostela pod nástěnou malbou Božího narození.

K oběma letos přibyl ještě oblázkový betlém, vytvořený v 80. letech výtvarníkem Karlem Kuškou. „V polích v okolí Odoleny Vody jsem nacházel oblé kameny, jako věčný, letitý materiál, který mě inspiroval. Postavy jsem přiřadil k vhodným oblázkům, domaloval je a rozestavil do scény Narození Páně,“ vysvětluje autor.

V letošním roce mají vánoční betlémy kulaté výročí. Před 800 lety, roku 1223 představil sv. František nedaleko vsi Greccio ve střední Itálii první živý betlém.

Jan Oulík

Vloženo: 23. prosince 2023, 16:45
Kategorie: Již proběhlo