FARNÍ VĚSTNÍK 5/2017

Milí farníci, vážení čtenáři,

podzimní číslo Věstníku je z velké části věnováno vzpomínání. Jednak na naše blízké, kteří už tu s námi nejsou a za jejichž duše se zvláště „o dušičkách“ naléhavě modlíme. Několik příspěvků pojednává o hmotných památkách, které nám naši předkové zanechali jako svědectví své víry: V rozhovoru s mistrem Antonínem Habětínem se vrátíme k letní opravě vodolských varhan. K historii se váží také příspěvky o restaurování kostela v Líbeznicích, zapomenuté zámecké kapli v bývalém zámku v Brnkách či o nebezpečné dřevomorce, která se zabydlela v krovu klecanského kostela. Náš Pán však především žije a slyší nás. A proto jsme zavedli novou rubriku Bůh v mém životě, kde chceme uveřejňovat vaše osobní svědectví. První u nich najdete na straně 5. Ve Věstníku najdete také ohlédnutí za vydařenou farní poutí do Staré Boleslavi i za Svatováclavskými koncerty v Klecanech i na Vodolce. Na sklonku září bylo rovněž úspěšně završena dostavba kostela sv. Jana Křtitele v chudém africkém Burundi, na níž se výrazně podílel náš rodák P. Petr Seyfried. Na slavnostní vysvěcení přišlo tolik lidí, jako je polovina obyvatel Odoleny Vody. A co nás čeká? Začala výuka náboženství.  Ve středu 8. listopadu navštíví naši farnost kardinál Dominik Duka. Podrobný plán kanonické vizitace přinášíme na straně 7, kde najdete také zprávu o nových webových stránkách naší farnosti.

Vaše redakce

 


vložil 28. října 2017, 22:00
v kategorii Farní věstníkJiž proběhlo
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář