TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka u nás spadá pod Farní charitu Neratovice. Farnost se ke sbírce připojila především v Měšicích, Odoleně Vodě a v Řeži. Na všech třech místech se podařilo vybrat 40 529 Kč.
Děkujeme všem dárcům, ale i všem kolednickým skupinkám, které chodily dům od domu a žehnaly známým K+M+B+2020 (Christus mansionem benedicat, Bůh, ať požehná váš dům v letošním roce 2020). Tříkrálové koledování přineslo mnoho osobních setkání.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2020 je určen na vybudování Venkovního fitness pro seniory (Workout – posilovací stroje), výstavbu přístřešku a následnou úpravu terénu. Workout vznikne na pozemku u Domu s pečovatelskou službou (DPS) sv. Jakuba v Libiši, kde se pořádají akce pro klienty z denních stacionářů v Odoleně Vodě, Obříství a již zmiňované Libiši. V Domě s pečovatelskou službou v Libiši našli domov také klienti z Odoleny Vody.


vložil 13. ledna 2020, 7:36
v kategorii Již proběhlo
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář