NOC KOSTELŮ

Noc kostelů u sv. Martina v Líbeznicích. Odkaz na fotogalerii zde: https://www.zslibeznice.cz/galerie/noc-kostelu-10-6-2022

Noc kostelů u sv. Klimenta v Odoleně Vodě. Níže zpráva o průběhu programu včetně fotogalerie.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech.

V pátek 10.6.2022 jsme se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech jako vždy připojili k mezinárodní Noci kostelů. Již minutu před zahájením přišla velká skupina návštěvníků s dětmi, která se nejvíc těšila na prohlídku věže. Děkujeme skautům, kteří každoročně po věži provázejí a starají se o bezpečnost výstupu. Druhým, již tradičním a očekávaným lákadlem, je prohlídka varhan. Kdo chce, může si je sám ozkoušet, letos jsme slyšeli dvě šikovné holčičky, které se učí na klavír. Děti měly svůj program vedle kostela, kde kreslily, doplňovaly, hrály hry a zpívaly s harmonikou a rytmickými nástroji v programu nazvaném Škola hrou. Využili jsme nabídky národních pořadatelů a připomněli si výročí narození Jana Amose Komenského (1592-1670). Výstava ilustrací Václava Sokola ke knize J. A. Komenského Orbis Pictus zůstane v kostele i po další týdny. Milošem Rejchrt, evangelický farář, disident, bývalý mluvčí Charty 77, ve své Půlhodince o Komenském poutavě vyprávěl a zaujal starší návštěvníky. Vrcholem klecanské noci bývá koncert, kde v prvé části vítáme hostující umělce. Tentokrát přijeli Sedlák Virtuosi, rodinné komorní uskupení ve složení Lucie Sedláková Hůlová a Magdalena Sedláková housle a Martin Sedlák a Lukáš Sedlák violoncella. Z místní farnosti se k nim připojila hobojistka Anna Červenková. Sedlákovic dvě generace, rodiče a děti studující hudební gymnázium, muzicírují společně a pokračují v rodinné tradici Hůlových, která je zavazuje k nejvyšší umělecké úrovni. Dojemně připomněli také Rok rodiny, další z témat doporučených národními organizátory. Před plným kostelem koncert pokračoval nepostradatelnou Klenotou. Sborový koncert měl milou atmosféru díky krásným a často známým písničkám. Každý rok je umělecká úroveň Pěveckého sboru Klenota na vyšší úrovni, těšíme se na příští rok. Příležitost pro společenské setkání a povídání jsme našli již druhý rok při závěrečném doznívání programu před kostelem u vína, kdy málokdo pospíchá domů a je vidět, že se návštěvníkům na Noci kostelů líbilo.


vložil 3. června 2022, 19:02
v kategorii Již proběhlo
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář