POUŤ K SV. ANNĚ V PANENSKÝCH BŘEŽANECH

Pouť do Panenských Břežan

Jediná pravidelná bohoslužba v kapli sv. Anny v Panenských Břežanech se letos konala k poctě této světice poslední červencovou neděli. Část poutníků putovala pěšky od kostela sv. Klimenta v Odoleně Vodě, jiní přijeli vlastními automobily či příměstskou dopravou. Mše svatá v zaplněné kapli byla oslavou všech generací v rodině – seniorů, dětí i rodičů, protože všichni jsou důležití a sv. Anna a sv. Jáchym, rodiče Panny Marie, nám mohou být dobrým vzorem. Blahopřání mířilo ke všem Annám a také k novopečené babičce, paní Ivaně z Ukrajiny, jejíž rodina našla útočiště na vodolské faře.

Na závěr bohoslužby bylo připomenuto letošní 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela (7. prosince 1723), architekta této kaple, postavené na trojosém půdorysu. Ten symbolizuje právě sv. Annu, Pannu Marii a Ježíše.

Na závěr nechybělo tradiční pohoštění, které připravili farníci a jedna pravidelná příznivkyně pouti pany Anny z Prahy-Modřan. Nejvzdálenější účastnice dorazila až z Kolešovic u Rakovníka.       

Jan Oulík

 

 


vložil 30. července 2023, 19:31
v kategorii Již proběhlo
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář