FINANČNÍ PODPORA KOSTELA SV. KLIMENTA MĚSTEM ODOLENA VODA

V roce 2023 město Odolena Voda podpořilo kostel sv. Klimenta finančním darem (dotací) ve výši 100 tis. Kč. Prostředky byly použity na pokrytí nákladů (spolupodílu) spojených s  rekonstrukcí vstupu kostela, která byla financována z Programu architektonického dědictví Ministerstva kultury. Díky těmto prostředkům byla restaurována stropní malba, kamenná ostění a podlaha, opraveny, vyštukovány a natřeny stěny a především restaurovány oboje vstupní dveře.

Dále prostředky byly použity na srovnání terénu kolem kostela a na pokrytí nákladů spojených s vydlážděním ploch před vstupy do kostela a pod lavičkou. Dále na elektronické zabezpečení kostela.

Za poskytnutý finanční dar (dotaci) městu Odolena Voda děkujeme.

 


vložil 6. března 2024, 12:08
v kategorii Již proběhlo
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář