Již proběhlo ...

FOTBAL KNĚŽÍ ČECH PROTI MORAVĚ

Fotbalové klání mezi kněžími Čech a Moravy se odehraje v úterý 30. 5. v 15:00 na hřišti v Odoleně Vodě.

Vloženo: 24. května 2023, 17:14
Kategorie: Zveme Vás

FARNÍ DEN

Farní den v Odoleně Vodě se konal v neděli 21. května 2023. Začal v 10 hod. mší sv. v kostele sv. Klimenta. Celebrovali kněží Kamil Vrzal, Pavel Kuneš, Vladimír Málek a František Převrátil, zpěvem a hudbou doprovázel příležitostný sbor pod vedením Michala Reisera.
Po bohoslužbě následoval společný oběd na farní zahradě a následně moderovaný program, při kterém se představila společenství věřících z Klecan, Hovorčovic, Řeže, Zdib, Odoleny Vody, Líbeznic, Veliké Vsi a Drast. Představila se také redakce farního Věstníku.

Děti z nábožebství předvedly hru Sen Cyrila a Metoděje a během odpoledne bylo možné si ozdobit perníčky, uvít věneček z čerstvých květin a dole na plácku pod farou se odehrál fotbálek proti týmu velkomoravanů.

Vloženo: 24. května 2023, 12:25
Kategorie: Již proběhlo

NOC KOSTELŮ – 2. 6.

V pátek 2. června proběhne již popatnácté celostátní akce Noc kostelů. Šest kostelů naší farnosti nabídne svůj program!

Vloženo: 19. května 2023, 20:52
Kategorie: Zveme Vás