Fotogalerie

Máte fotografie z akcí naši farnosti a rádi byste je zveřejnili? Pošlete nám je, nejlépe zabalené v archivu, na e-mail FarnostOdolenaVoda@gmail.com nebo přineste na CD/DVD nebo USB flash disku do kostela a předejte otci Kamilovi. Za vaši pomoc při rozvíjení naší fotogalerie velké Pánbůh zaplať!

Velikonoce

O vigilii Vzkříšení přijala křest katechumenka Petra a do plného společenství katolické církve vstoupila Šárka a pokřtěny byly její děti Michael a Krištof.

Vloženo: 10. dubna 2023, 7:21
Kategorie: FotogalerieJiž proběhlo
Bez komentáře

ROZHOVOR

O výstavě Posvátné umění v nesvaté době s její kurátorkou Šárkou Belšíkovou

Vloženo: 4. února 2023, 12:30
Kategorie: FotogalerieJiž proběhlo
Bez komentáře

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Začátkem ledna opět vyšli do ulic malí i větší koledníci převlečení za biblické „mudrce z východu“ čili bájné „tři krále“ – Kašpara, Melichara a Baltazara. Je to již třiadvacátá celostátní dobročinná Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou Česká republika.

Ve farnosti Odolena Voda se koledovalo v sobotu 7. ledna. Pokladničky tradičně zapůjčila Charita Neratovice, která V Odoleně Vodě provozuje denní stacionář pro seniory a navíc domácí pečovatelskou službu, kterou obhospodařuje také v Klecanech. Na podporu neratovické Charity je určen výtěžek pokladniček.

Vloženo: 8. ledna 2023, 19:23
Kategorie: FotogalerieJiž proběhlo
Bez komentáře