PUTOVÁNÍ DO DRAST

Poslední srpnovou sobotu 26. 9. 2023 jsme zamířili k sestrám bosým karmelitkám do Drast. Od kostela sv. Klimenta v Odoleně Vodě se sluncem nad hlavou, kolem oplocené přistávací plochy letiště Aero, poté úvozovou cestou mezi poli. Pak prošli středem vsi Hoštice, opět polní úvozovou cestou a nakonec se spustili strmnou lesní zkratkou. V družném hovoru i potichu, každý s vlastním úmyslem, protože pouť si žádá nějaký úmysl. Po dobré hodině jsme doputovali na staveniště. Uprostřed bývalého dvora velkostatku se tu klube klášter s vysokou betonovou kostelní věží převýšenou kovovým křížem.

Nejdříve se, spolu s těmi, kdo do Drast přijeli auty, pomodlili slavný růženec v provizorní kapli bývalé sýpky. Pak následovala exkurze po syrové klášterní novostavbě s průvodním slovem sestry Marie, jedné z nejmladších členek zdejší devítičlenné komunity bosých karmelitek. Vzácná příležitost, protože hrubá stavba je před dokončením, za několik měsíců se sestry do kláštera přestěhují a vstoupí do klauzury, jak velí pravidla jejich řehole.

My se zvědavě rozhlížíme, sestra Marie trpělivě vysvětluje, rozkládá rukama a ukazuje, kde budou cely, kde jejich dílny, kde budou sedět v kostele řeholní sestry a kde účastníci bohoslužeb. A také chodba v podzemí, kde spočine skleněná skříň se sedícím tělem jejich zakladatelky ctihodné Marie Elekty od Ježíše. Důmyslný stavební komplex se – s Boží pomocí – snad již na jaře příštího roku posvětí a promění v místo modlitby a duchovního usebrání.

Jan Oulík


vložil 29. srpna 2023, 9:49
v kategorii Již proběhlo
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář