NOC KOSTELŮ

Do celorepublikové akce Noc kostelů, která proběhla v pátek 2. června, se zapojilo šest našich kostelů: sv. Kliment – Odolena Voda, sv. Martin – Líbeznice, Nanebevzetí Panny Marie – Klecany, Povýšení sv. Kříže – Zdiby, Narození Jana Křtitele – Hovorčovice, sv. Vavřinec – Veliká Ves.

Noc kostelů se vydařila! Díky patří koordinátorům, dobrovolníkům a účinkujícím. Návštěvníků přišlo hodně. Na své si přišly i děti, pro které byly připraveny hry a soutěže.

 

Povýšení sv. Kříže – Zdiby

Letos poprvé se do Noci kostelů zapojil také zdibský kostel Povýšení svatého Kříže. Byla to premiéra a troufám si říct, že úspěšná. Jenom dětských zpěváčků přišlo 40 a když si připočtete jejich rodiče a prarodiče, dojde Vám, že vzhledem k velikosti kostela, byl plný až po vchodové dveře. Cením si toho, že poměrně dost návštěvníků zůstalo v kostele do konce, tj. do 21. hodiny a vyslechli si tak kompletní program, který se skládal z části hudební, divadelní, duchovní i vědomostní. Jako předposlední bod programu byla totiž přednáška pana Jana Oulíka o historii místních erbů. Poděkování patří vystupujícím, obci, dobrovolníkům a v neposlední řadě návštěvníkům. Pro ně jsme to dělali a bez nich by to nedávalo smysl. Oni byli tím posledním kouskem puzzle, který když zaklapl, vytvořil se krásný celek.

Kateřina Soukupová, koordinátorka

Sv. Kliment – Odolena Voda

Jako téma jsme si letos zvolili: Kostel jako místo naděje. A Noc kostelů se nám náramně vydařila! Díky řadě účinkujících, dobrovolníků a hojné účasti návštěvníků – dospělých i jejich dětí. Stanovený program jsme dodrželi, líbil se, a jako vždy – předčil naše očekávání.

Jan Oulík, koordinátor

Narození sv. Jana Křtitele – Hovorčovice

V Hovorčovicích jsme letos začali s Nocí kostelů o něco dříve, již o půl páté, a to již tradičním vystoupením žákyň a žáků z místní hudební Akademie. Na ně navázalo vystoupení mistra Scholtze na varhany a hudební část zakončilo duo místních pedagogů na housle a violoncello.  Tuto část programu organizovalo sdružení Mroš a my jsme rádi, že tu funguje spolupráce s místními lidmi, kteří s námi sympatizují (a my s nimi).

Po půl osmé jsme přivítali Magdalénu Svobodovou z Drast, která nám nadšeně přiblížila růst kláštera sester karmelitek v Drastech i plány do budoucna místní laické komunity, která tu žije a chce po dostavění kláštera nabízet různé (nejen) duchovní programy.

Program jsme zakončili před devátou také již tradiční modlitbou se zpěvy.

Nerad bych zapomněl na výstavku zdařilých výtvarných výrobků školáků, hlavně z keramické dílny, na téma „Světlo“ – nejrůznějších lucerniček a majáků, které působivě osvětlovaly liturgický prostor.

Noc kostelů se v Hovorčovicích prostě vydařila a těšíme se na příště. A velké díky všem, kteří nějak přispěli jakýmkoliv způsobem.

Václav Rous

 

Sv. Martin, Líbeznice

Kostel se k této akci připojil již popáté. Večer zahájilo zvonění zvonu a Korunovační fanfára v podání žesťového souboru líbeznické základní umělecké školy, po níž návštěvníky přivítal rektor kostela Mons. Mgr. Vladimír Málek.

Kostel byl vyzdoben výtvarnými díly žáků ZUŠ ze tříd Jany Voldřichové a Gabriely Náhlíkové. Kromě malovaných pláten zaujaly hlavně loutky a hořící keramické svícny ve tvaru zdvižených dlaní.

Slavnostní atmosféru večera dotvořil hudební program. Vystoupily pěvecké sbory Líbezníček a Líbeznělky, dechové a smyčcové komorní soubory i sólisté z řad žáků základní umělecké školy. Kromě žesťových nástrojů, fléten a smyčců zaznělo i varhanní a pěvecké sólo.

Poté se pozornost většiny dětí přesunula k řešení kvízu, který proně farníci připravili na téma “Proč je kostel a co se v něm děje?”. K dispozici byly mapky s popisem a zobrazením nejdůležitějších prvků kostela a zadání kvízu. Po přečtení legendy k mapě a důkladné prohlídce kostela děti odpovídaly na kvízové otázky. Kdo potřeboval pomoc, měl k dispozici ochotné asistenty a na všechny pak čekala drobná odměna.

S postupně přicházející “nocí” se atmosféra v kostele zklidnila, zaznělo vystoupení komorního sboru Camerata Praha a krátké slovo na závěr v podání P. Kamila Vrzala.

Děkuji všem, kteří se k Noci kostelů připojili, ať již jako tvůrci programu, organizátoři, účinkující či návštěvníci. Tento večer posloužil k obohacení vnitřního světa nás všech.

Iva Štrynclová, koordinátorka

Nanebevzetí Panny Marie, Klecany

Osobní setkání, přátelská atmosféra, to jsou v Klecanech naše priority pro Noc kostelů a podařilo se je naplnit. V první části programu se farář Pavel Kuneš věnoval všem příchozím, provázel je individuálně kostelem a povídal si s nimi nejen o vybavení kostela, soudobých obrazech a kamenném oltáři. Děti si při venkovním programu mohly zazpívat a zamuzicírovat s Aničkou Červenkovou, malovat a tvořit s Maruškou Šimonkovou, pochutnat na vynikajícím obřím koláči. Po věži provázeli jako vždy perfektně skauti, u varhan vyprávěli Reiserovi, jak je to s píšťalami a šlapáním měchů. V druhé části večera jsme letos místo přednášky příjemně rozprávěli o pěší pouti do Izraele s promítáním fotek, Christelle a Filip Kadlecovi krásně naplnili myšlenku osobního přístupu, stejně jako Pavel Kuneš, který na ně navázal vyprávěním o svých obrazech Vzpomínky na evangelium. To bylo vlastně samo o sobě už úvodním slovem ke koncertu, který zahájil barytonista Pavel Šafář v doprovodu Anny Červenkové na klavír. Zazněly tři Biblické písně Antonína Dvořáka, dílo nádherné, neokázalé, intimní. Vrcholem večera je pokaždé vystoupení pěveckého sboru Klenota se sbormistryní Marcelou Sládkovou. Jako vždy dámy přilákaly plný kostel obecenstva a naplnily ho nadšením a radostí z hudby. Noc kostelů doznívala pokračováním výkladu u Pavlových obrazů i již tradičním milým setkáním před kostelem u druhého obřího koláče a u vína. Nesmírně nás těší, že z klecanské Noci kostelů odchází většina návštěvníků s úsměvem a spokojeností ve tváři.

Anna Červenková, koordinátorka

Veliká Ves, sv. Vavřinec

Tento rok, k nám dorazilo snad nejvíce lidí od začátku konání akce Noc kostelů. Jsme moc rádi, že se akce povedla a i do dalších let se rádi s naším  kostelem zúčastníme.

Radek Fröhlich, koordinátor

 

 

 


vložil 3. června 2023, 16:26
v kategorii Již proběhlo
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář